Lezing en fietstocht Natuurfotografie

Vogelfotograaf Koos Dansen stapt het weiland in. Stapje voor stapje nadert hij een groepje vogels. Maar op hun hoede gaan ze er van door. "Soms zit het mee, soms zit het tegen" zegt Dansen. 

 

(Her)ontdek uw eigen leefomgeving
Hij is de ideale persoon om bij in de leer te gaan om vogels te leren (her)kennen. Op geduldige wijze vertelt hij en legt hij uit. "Ik vind het vooral leuk te proberen mensen de ogen te openen voor de fascinerende flora en fauna dichtbij huis, waar men in de regel weinig benul van heeft. Ik hoop dan natuurlijk dat men zelf ook meer op avontuur gaat, geniet en ook zorg wil dragen voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving." U kunt dit allemaal gaan meebeleven via een lezing en optioneel een heerlijke fietstocht.

 

Welke vogelsoorten vindt u?
Dansen: "Hierbij staan we vooral stil bij de ontwikkelingen in Park Lingezegen. Vogelsoorten die we in mei tegen kunnen tegenkomen zijn onder meer visdief, slobeend, bergeend, lepelaar, kluut, kleine plevier, tureluur, fuut, waterral, rietgors, baardman, blauwborst, veldleeuwerik, gele kwikstaart, bruine kiekendief en torenvalk." 

 

Is uw belangstelling gewekt? Meld u dan aan!

 

Lezing:               maandag 7 mei

Tijden:               van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie:             de Wieken, Prinses Irenestraat 49 te Elst

Deelname:        € 5,- per persoon (te betalen aan de balie)

 

Fietstocht:         dinsdag 22 mei

Tijden:               van 08.00 tot +/- 12.00 uur

Afstand:             +/- 25 km

Deelname:        € 2,50 per persoon (te betalen aan dhr. Dansen)

 

Aanmelden uiterlijk 30 april bij Wil Teunissen:
mobiel:   06-30764452
e-mail:    wilteunissen1956@gmail.com