Filosofiekring

Lopende activiteit: Filosofiekring

 

Wat maakt een wet rechtvaardig? Wat is waarheid? Hoe geef ik zin aan mijn leven? Wanneer mag ik een medische behandeling weigeren? Het zijn grote vragen, waar we allemaal wel eens mee worstelen. Vragen, waar niet een-twee-drie

een antwoord op is. Filosofie gaat in op dat soort vragen.

 

‘De Denker van Rodin’ Dat is het beeld wat mensen vaak hebben van de filosofie. Iemand die in gepeins is verzonken. Maar filosofie kan ook heel anders zijn: als je in gesprek bent over wat je ter harte gaat. Als je een boek leest en uitwisselt, wat je daarin raakt. Of als je inspiratie opdoet tijdens een voordracht. Ook dan ben je al bezig met filosofie. Misschien nog niet zo systematisch of expliciet, maar toch….

 

Vorig jaar hebben we vier avonden gebruikt om kennis te maken met elkaar en de filosofie. We voerden een socratisch gesprek en bespraken enkele goed leesbare teksten van Plato en Nietzsche. Daarmee onderzochten we hoe deze filosofiekring in Elst in dit jaar vorm en inhoud zou kunnen krijgen.

 

De begeleiding is in handen van Henk Minnema; cum laude afgestudeerd bij de bekende filosoof Paul van Tongeren.

Hij werkte als ethicus in de zorg en gaf onder andere colleges voor de opleiding ‘wijsbegeerte en spiritualiteit’ aan de VU

te Amsterdam. Binnen de Protestantse gemeente van Elst begeleidt hij al een filosofiekring, sinds 2008.

 

 

Algemene informatie:

 

Aantal keer: 6

Data: iedere 3e maandag van de maanden september, oktober, november, januari en februari

Kosten: € 80,-

Locatie: zalencentrum Onder de Toren, te Elst

 

In 2021 starten we met een nieuwe groep!