SCHRIJFKRING

SCHRIJVEN DOE JE VOOR JE PLEZIER.

 

De leden van de Schrijfkring komen twee keer per maand bij elkaar op vrijdagochtend. De bijeenkomsten hebben niet echt een vaste structuur, maar bevatten wel iedere keer een aantal vaste onderwerpen. Dit zijn: 

  • aan elkaar voorlezen van de teksten van de thuisopdracht
  • geven van feed back op de geschreven teksten
  • behandelen van een nieuwe schrijfstijl of werkvorm
  • oefenen met het behandelde onderwerp
  • introductie van de nieuwe thuisopdracht
Ontdek hoe leuk schrijven kan zijn en kom eens naar de Schrijfkring om gelijkgestemden te ontmoeten. Het is beslist geen cursus waarbij je gewezen wordt op taal en/of stijlfouten. Die bestaan bij ons niet! Het gaat om de intentie van wat is opgeschreven en wat het bij jezelf en anderen

oproept.

 

In september starten we (bij voldoende deelnemers) met twee groepen: een 'beginnersgroep' (voor hen met weinig en geen ervaring) en een 'begonnersgroep' (voor hen met enige of veel ervaring die gestimuleerd willen worden met een variatie aan thuisopdrachten, welke besproken worden met de heel groep).

 

Praktische informatie

 

Website:              http://schrijfkring-elst.jouwweb.nl/

 

Locatie:               bibliotheek Elst, Europaplein 1, 6662 DD  Elst

Tijden:                 09.45 uur - 12.15 uur

Prijs:                    € 96,- voor het hele seizoen

 

Rooster 'begonnersgroep'

Start:                   27-09-2019

Frequentie:         eens in de twee weken (16 keer)

Einde:                  08-05-2020

 

Groep is (vol) geboekt!