VOORWOORD

 

 

 

Een nieuw jaar.

 

Een nieuwe nieuwsbriefbrief in een nieuw jaar. Als voorzitter van onze club wens ik u, al is het aan de late kant, natuurlijk het allerbeste voor 2018. Bovenal natuurlijk een goede gezondheid, want u weet: “wie gezond is heeft duizend wensen, wie ziek is nog maar één”. Het seizoen is inmiddels alweer een paar maanden van start met onder meer een nieuwe fotocursus waarvoor veel belangstelling bestond. In januari start ook weer een kookcursus net als een nieuwe reeks van “Kijk op kunst.” Ook startte op 10 januari een cursus “hersengymnastiek”. Natuurlijk werd er weer druk vergaderd, was Forte Fit betrokken bij de dag van het wonen en liepen alle reguliere activiteiten door. In deze nieuwsbrief een uitleg van wat Forte Fit nu eigenlijk is en ook een verslag van een enthousiaste deelnemer aan de fotocursus.

 

Nieuwsflits

 

Oud Elst

 Op 7 maart is de eerste van vijf thema-avonden, deze keer over oud Elst. Na een inleiding en een kop koffie worden herinneringen opgehaald aan het leven in dit mooie dorp. Aanmelden vóór 1 maart bij Jan Zwier, e-mail; jj.zwier1@chello.nl

 

FORTE FIT
Het woord: “bejaarde” is tegenwoordig zwaar taboe. Het is synoniem met oubolligheid. Babyboomers gruwen hiervan. Wij willen niet achter de geraniums zitten! Uiteindelijk zijn wij de generatie die de “roaring sixties” tot een spetterend fenomeen maakten. “I hope I’ll die before I get old”, zongen de Who in “My generation” en wij zongen het luidkeels mee. Maar ja, hoe gaat dat in de praktijk. Je let even niet op en voor je het weet ben je wat ouder, de rock & roll kwijt en ben je gewoon blijven leven. En dat leven moet, volgens het huidige regeringsbeleid, steeds langer zelfstandig. Waar onze ouders zich nog enigszins comfortabel konden installeren in een verzorgingstehuis moeten wij veel langer onze eigen boontjes doppen. Als onze generatie wordt opgenomen in een instelling zal het hard nodig zijn. Geen toekomstbeeld om naar uit te kijken.
 
Het komt erop neer dat we fit moeten blijven. Lichamelijk fit, maar ook fit in het koppie. Contact met leeftijdgenoten blijkt een belangrijke sleutel tot succes. Wie een netwerk heeft van familie, vrienden en bekenden blijft langer gezond. Wij zijn sociale wezens. Menselijk contact is gewoon een levensvoorwaarde. Dit besef bestaat natuurlijk al een hele poos. Het heeft geleid tot de oprichting van Forte Fit. “Wat heb ik daar mee te maken?”, vraagt u zich wellicht af. Wel: iedereen die deze brief ontvangt, heeft iets te maken met Forte Fit, ook al zult u dit misschien niet zo ervaren. Wat is Forte Fit? Laat ik beginnen te zeggen wat het niet is: geen bedrijf, geen vereniging, geen stichting, geen overheidsinstelling. Het is een aantal vrijwilligers dat zich inzet voor het fit maken en houden van mensen die ongeveer 55 jaar of ouder zijn. Dat zijn op dit moment vooral de babyboomers en de wat ouderen. Forte Fit is dus een club. De groep functioneert onder de vleugels van Forte Welzijn. Deze stichting heeft een bredere doelstelling en ijvert voor het welzijn van mensen in (onder meer) de gemeente Overbetuwe.
 
Forte Fit heeft tal van activiteiten ontwikkeld op het gebied van bewegen, kunst en cultuur en de computer in al zijn verschijningsvormen. (PC, tablet, smartphone, laptop enz.) Voorbeelden? Bewegen op muziek, wandelen, dynamic tennis, yoga en meer bewegen voor ouderen. Koken, Luisteren naar klassieke muziek, een fotoclub, kijk op kunst, verhalen vertellen. Diverse computercursussen. Dat is al een behoorlijk breed scala. Een volledig overzicht vindt u in de folder van Forte Fit of op onze site. Toch kan het zijn dat u denkt: “ik wil iets anders, iets nieuws!”. In die gevallen kan Forte Fit helpen zo’n activiteit van de grond te krijgen. U hoeft niet een vereniging op te richten met een volledig bestuur en alle toestanden die daarbij komen kijken. Forte Fit neemt die rompslomp over. U kunt zich richten op de leuke en uitdagende kanten van die activiteit.
 
Forte Fit heeft maar één doelstelling: de ouderen fit houden. Als u dit tot grote tevredenheid al doet, bijvoorbeeld bij een tennisvereniging, vinden wij dat geweldig. Wij zien die verenigingen niet als concurrent maar als prima alternatief. Forte Fit neemt initiatieven voor nieuwe activiteiten en faciliteert initiatiefnemers die zich richten op onze doelgroep. Fit blijven, daar gaat het om. Een andere songtekst uit onze jonge tijd van Billy Ocean leert immers: “when the going gets tough, the tough get going!”
 
Theo van Bladel
Voorzitter Forte Fit.   

 

Wat is er gedaan, wat gaat er gebeuren?
 
  • Er is met succes een groep gestart, die Yoga combineert met hersengymnastiek.
  • Op 18 januari is er een geslaagde en gezellige inloopmiddag geweest voor geïnteresseerden in een computer-, laptop- of smartphonecursus. Ook weekblad De Betuwe was hier bij en heeft hier aandacht aan besteed. De cursussen starten weer in februari. Meer weten? Kijk op onze site https://www.fortefit.nl/activiteiten/computer-cursussen/
  • Eind vorig jaar is de Museum Plus Bus naar het Cobramuseum voor Moderne Kunst in Amstelveen geweest. Dit was speciaal voor kunstliefhebbers die wat slechter ter been zijn en hun begeleiders. Voor herhaling vatbaar!
  • In november is het Schrijfcafé gestart in de Openbare Bibliotheek in Elst.
  • De groep Bewegen op Muziek in De Helster heeft een inloopmiddag georganiseerd. Er waren dertien belangstellenden, van wie er zich acht hebben aangemeld. Mooi initiatief!
  • Er is een cursus Valpreventie gegeven voor de docenten van de beweegactiviteiten. Zij kunnen zo het geleerde integreren in hun lessen voor onze senioren.
  • In maart bestaat de groep Dynamic Tennis tien jaar! Deze groep speelt twee keer in de week in De Helster in Elst. Er zijn 25 leden, van wie een aantal al vanaf het eerste uur. Enkele leden doen mee aan de Gelrecompetitie en het jubileum wordt op 8 maart gevierd met een intern toernooi. Proficiat!

 

  • Op 19 februari is de afsluiting van de Kookcursus Internationaal. Inmiddels is een tweede kookgroep van start gegaan en staan er al weer deelnemers voor een volgende groep in de wacht.

 

Persoonlijke verhalen

 

Fotocursus

Het plezier in het foto’s maken is met sprongen vergroot. Ik merk ook dat ik veel kritischer word. Het gevolg is dat op onze computer er steeds minder maar wel steeds mooiere foto’s komen.
Jettie

Kijk ik maak natuurlijk, net als iedereen, al járen foto’s. Niet dat ik mezelf als een echte fotograaf beschouw. Daar komt toch wat meer bij kijken. Maar toch, dankzij de uitvinding van de digitale camera zijn mijn foto’s veel beter van kwaliteit dan vroeger. Je kunt een slecht genomen foto meteen herkennen en onmiddellijk verwijderen. Vervolgens ben je niet net als vroeger, gebonden aan een rolletje waarop maximaal 36 foto’s konden. Nee, ik schiet tijdens de vakantie soms wel 500 foto’s waarvan ik er dan minstens 400 genadeloos afkeur. Ik bekijk de foto’s op het grote scherm van de computer. Zo zie je elk foutje en valt een onscherpe foto onmiddellijk door de mand. Ook kan ik de foto nog bijsnijden, de belichting corrigeren, meer kleur invoegen het contrast vergroten, effecten toevoegen en ga zo maar door. Het resultaat is doorgaans heel aardig al zeg ik het zelf.
 
Waarom dan toch naar een fotocursus? Nou, niet om mezelf in de techniek te verdiepen van lenzen, ISO en ASA, sluitertijden, diafragma enzovoorts. Ik heb een camera die simpel te bedienen is, dus ik hoef niet van alles in te stellen. Wel vind ik het prettig om op een onderwerp te kunnen inzoomen. Met mijn compacte lichtgewicht camera kan dat prima. Hoe je nog betere foto’s maakt. Dat wilde ik leren. Wat is het geheim van een mooie foto? Kun je dat sturen? Of is dat toeval? Marcel Waterman onze docent, leerde ons vooral om beter te kijken. Goede foto’s is vooral het resultaat van goed kijken. We kregen allerlei opdrachten waarmee we aan de slag moesten. Als eerste moesten we gedurende de cursus het alfabet fotograferen. Maar dan niet gewone letters maar letters die verborgen zijn in allerlei voorwerpen, gebouwen, afbeeldingen etc. Op de foto ziet u bijvoorbeeld mijn A:
 
Ook moesten we kijken naar lijnen die te ontdekken waren in de natuur of de stad. Een andere keer richtten we ons op architectuur. Spelen met perspectief was een opdracht en ook het kaderen van een afbeelding. Al die opdrachten hadden tot gevolg dat ik anders en beter ben gaan kijken. Mijn man en ik gingen voor de opdrachten op fotosafari. Je kunt zeggen dat we er druk mee waren. Er is spontaan een clubje ontstaan dat met elkaar op foto-excursie gaat. We bezochten zo al een kerstmarkt 


Help ons onze ouderen vitaal en sterk te houden!

Meer dan twintig vrijwilligers houden zich met veel enthousiasme bezig met werkzaamheden voor Forte Fit. Sommigen in het bestuur, anderen in werkgroepen of als vrijwillig docent. De vrijwilligers komen uit alle dorpen van onze gemeente. Door natuurlijk verloop vallen er natuurlijk regelmatig plaatsen vrij. Ook nu zijn er weer enkele vacatures, waaronder twee in de Werkgroep Bewegen. Dit is de werkgroep die bewegingsactiviteiten organiseert in Zetten, Heteren, Oosterhout, Driel en Elst.

Meldt u aan als vrijwilliger. U legt er leuke nieuwe contacten mee, kunt er al uw creativiteit in kwijt en doet uitstekend werk voor de senioren in de Overbetuwe. Meer weten? Stuur een e-mail naar info.fortefit@fortewelzijn.nl.