NIEUWSBRIEF 4 / juni 2018

 

 

 

De vakanties komen er aan.

De zomer is al weer ruim begonnen en heeft zich al van haar beste kant laten zien. Voor Forte Fit betekent dit het afsluiten van weer een succesvol seizoen en vooral starten met de voorbereidingen voor het seizoen 2018 - 2019. Afronden van het programma, begrotingen opstellen, regelen van zaalhuur, docenten contracteren, inlichten van de vaste deelnemers en nieuwe deelnemers werven. Vóór 1 september moet alles weer in de steigers staan en de ambities zijn groot!

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van het aflopende seizoen en u zult merken dat we daarin ingaan op een aantal lopende activiteiten, maar vooral ook een doorkijk geven op enkele nieuwe plannen na de vakantie. We hopen u zo al een beetje enthousiast te maken en doen ook een oproep om ons te benaderen als u zelf goede ideeën hebt of belangrijke activiteiten voor senioren in onze gemeente mist.

Voor nu, veel leesplezier en vervolgens een fijne vakantietijd. Daarna hopen we u te ontmoeten bij één of meer van onze activiteiten!

Namens de redactie.
Jos Livius


 

 

Uw privacy, ook onze zorg!

 U krijgt deze digitale Nieuwsbrief van Forte Fit, omdat u er in het verleden blijk van hebt gegeven dit op prijs te stellen. Uw e-mailadres is daarom opgenomen in onze verzendlijst voor de nieuwsbrief/-flits, die ongeveer zes keer per jaar verschijnt. Uw e-mailadres wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet met anderen gedeeld. Mocht u zich desondanks af willen melden voor deze service, dan verzoeken wij u dat hier aan te geven. Uw gegevens worden dan uit ons bestand gewist.

 

 

Expositie Fotoclub

 

Afgelopen twee jaar heeft de fotoclub 55+ al veel mensen geinspireerd tot het maken van interessante, leuke foto’s op verschillend niveau. 

 

 

Marcel Waterman leerde ons creatief te kijken (beginners) en Renate van den Boom bracht ons desgewenst ook nog wat techniek bij (gevorderden). Spontaan ontstonden er (maandelijkse)  foto-uitjes waarbij het geleerde in praktijk gebracht werd en ook de gezelligheid ontbrak hier niet bij. Inmiddels gaat dit jaar een derde groep van start, die middels opdrachten aan het werk gaat.
 
Al met al wordt er leuk werk geleverd en dat roept om een expositie. Een aantal mensen hebben we bereid gevonden om werk te leveren, waarbij thema “De Betuwe” centraal staat. Waar de expositie plaats zal vinden wordt  rond augustus / september bekend gemaakt. De schrijversgroep van Forte Fit maakt er middels een Haiku (3-regelig Japanse dichtvorm) een geheel van, waarbij de sfeer, gevoel of gedachte van de foto weergegeven wordt.

 

Misschien krijgt u ook zin om meer te doen met fotograferen en / of schrijven en dichten. Kijkt u dan op onze site voor meer informatie en meldt u tijdig aan want de deelnemers druppelen al binnen.

Wil Teunissen.
 

 

De Betuwe

 

De Betuwe….wat betekent het eigenlijk? De Romeinen noemden het: “bate auwe” ofwel: goede grond. (De Veluwe is dan: vale auwe ofwel slechte grond.) Voor mij betekent het een prachtig stukje Nederland met bloesem in de bongerd en kersen eten in een weids rivierenlandschap. Het betekent voor mij ook saamhorigheid. Bijvoorbeeld als de Vierdaagse weer door onze streek trekt. Ik voel me dan echt Betuwnaar. Samen dingen doen is een thema waar Forte Fit zich mee bezig houdt. Forte Fit probeert u met een uitgebreid programma tot activiteiten te verleiden. Want gezellig samen iets doen verbindt ons en zorgt ervoor dat we vitaal blijven. En uiteindelijk houden we hier ook de eenzaamheid mee buiten de deur.

 Dit jaar bieden wij een aantal nieuwe activiteiten waarin steeds de Betuwe centraal staat. Een voorbeeld is de lezing over Oud Elst door Frits Hoogveld. Die hebben wij gehad in maart. Ook de lezing, met tevens een optie voor een fietstocht van natuurfotograaf Koos Dansen, werd goed bezocht. Op 4 juli is er een optreden van Dick van Altena, die op onnavolgbare wijze het Betuwse lied vertolkt. Onder in deze nieuwsbrief leest u daarover meer. In september volgt er nog een lezing over Betuwse literatuur, waarvan u ook nog via de krant verder op de hoogte wordt gebracht.
 
Als de Betuwse kers op de taart hebben we op 3 november de Betuwse Revue: “Blieve oa’jeme” in Theater De Kik. Kaarten zijn te bestellen bij de kassa van Theater De Kik.
U wordt ontvangen door uw gastheer meneer Alphons. Hij heet u welkom en onder genot van een muziekje van de accordeongroep De Old Timers krijgt u een warm onthaal. Meneer Aphons presenteert u die avond een keur aan artiesten; een variatie van jong en oud. We beginnen met de “jonge” en daarna met de “wat oudere” meiden van Babs Balletboetiek. Daarna ziet u een oud bekende: Wes Leurs met zijn Toon Hermans weergave onder begeleiding van zijn zoon Wes. Hierna is het tijd om rustig te genieten van Strijkkwartet Noviamagus. In de pauze kunt u de kelen smeren en nog meer genieten van de Old Timers. Wellicht komt meneer Alphons ook bij u een praatje maken.
Na de pauze krijgt u een stukje try-out van Theater Over en Weer met “Verhalen bij het haardvuur”.
Hierna gaat het dak er af met het Barbershopkoor Between Two Rivers. We raden u echt aan bijtijds kaarten ( € 10,- per stuk) te bestellen via Theater De KiK, want vol=vol.

Het ligt in de bedoeling om van deze 5 nieuwe activiteiten (dit jaar onder de noemer van “De Betuwe”) jaarlijks terugkerende podiumactiviteiten te maken. Echter, de Betuwe bejubel je niet elk jaar. Omdat wij graag in contact staan met u, om in te spelen op vragen en activiteiten die er onder u leven, lijkt het ons nu leuk om van u input te krijgen wat betreft het onderwerp dat ons volgend jaar gaat inspireren tot organiseren. Dus…….stuur uw ideeen naar cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl.

Wil Teunissen.

 

Tien jaar Dynamic Tennis

 

Het werd natuurlijk een toernooi! Via een volslagen onnavolgbaar systeem werden we gekoppeld aan een partner. We trokken een briefje met een naam. Als je dacht dat dit dan je partner was, had je het mis. Dat was degene die bepaalde hoe een ander met jou samenspeelde. Of zoiets. U begrijpt het misschien. Ik dus niet. Niemand eigenlijk.

 

De diepere gedachte achter dit, overigens wiskundig volledig verantwoord systeem, was dat sterkere spelers als maatje een wat minder sterke speler zouden krijgen. Nou werd mijn maatje Sjef. Wij hadden dus nog even een discussie wie van ons nu de sterkste speler was. Daar kwamen we niet uit, maar een gelukkige sportcombinatie was geboren. 

Het tweede lustrum toernooi werd gehouden op 8 maart. Strikt genomen was dit dus voorbarig en gewaagd, want het Dynamic Tennis bestond pas op 11 maart 10 jaar. Kniesoor die daar op lette! Wij gingen blijmoedig maar wel fanatiek de strijd met elkaar aan. Er werd een fraai wedstrijdschema met allemaal letters opgehangen. Enkele intellectuelen onder ons wisten na enige studie hoe het werkte en legden het aan ons uit. De partijen duurden exact 10 minuten. Dan werd er afgefloten. Wie dan voorstond had gewonnen. De winnaar moest de score doorgeven, want die waren natuurlijk het meest gemotiveerd. De resultaten van Sjef en mij waren wisselend. Onze verliespartijen werden afgewisseld met winstpartijen voor de tegenstander. Aangezien het team met het beste doelsaldo het toernooi won, eindigden Sjef en ik in de achterhoede maar toch niet als laatste. We verloren dan wel, maar niet zo dik als sommige andere teams. Wij konden met opgeheven hoofd rondkijken. 
In de pauze betrad fietsenmaker René van Dam het strijdtoneel. Opwinding bij alle aanwezigen! Zou de eerste prijs zomaar een fiets kunnen zijn? Of kwam hij slechts de fiets van een van ons repareren? Ons aller Wil hielp ons uit de droom. René kwam als sponsor van 10 nieuwe T-shirts. Op deze wijze konden nu alle deelnemers beschikken over een fraai blauw shirt met opdruk van de naam van deze sympathieke fietsenmaker. Met een serie foto’s werd dit heuglijke gebeuren vastgelegd.

 Na afloop verhuisden we naar de kantine van de naastgelegen grote mensen tennisclub. In deze professionele omgeving, waarin dus het echte tennis wordt gespeeld, vond de prijsuitreiking plaats. Dankzij een royale bijdrage van de penningmeester van Forte Fit kon dit feestelijke gebeuren worden gevierd met taart, drank en hartige hapjes. Het kon niet op! Oh ja, er was ook nog een anonieme bijdrage van een der leden. Wil mocht niet zeggen wie dat was. (En wij maar gissen.)
Diederik, Diny en Bart bedankt voor de voortreffelijke organisatie! En Wil, jij vooral ook bedankt voor jouw niet aflatende inzet voor het Dynamic Tennis!

Een anonieme speler, die eveneens onbekend wenst te blijven.

 

 

Resultaten Fittesten 2017

 

Op initiatief van de Gemeente Overbetuwe vonden op zaterdag 4 november Gezondheidscentrum Elst de fittesten voor de inwoners in de leeftijd van 65-75 jaar uit Elst plaats. Er hebben 2300 inwoners in deze leeftijdsgroep een brief ontvangen om deel te nemen aan de fittesten, hiervan zijn er daadwerkelijk 183 mensen op de dag zelf gekomen: 86 mannen en 97 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de 183 deelnemers: 69 jaar. Enkele resultaten:

  • 2% van de deelnemers heeft ondergewicht, 39% gezond gewicht, 42% matig overgewicht, 17% obesitas/ernstig overgewicht.
  • 24% van de mannen hebben een matige tot slechte conditie, 22% van de vrouwen hebben een matige tot slechte conditie.

In week 47 is het natraject gestart. In totaal hebben zich 65 deelnemers aangemeld om deel te nemen aan dit traject van 12 weken. Om het laagdrempelig te houden betaalden de deelnemers hiervoor slechts €30 per persoon. De doelstelling van dit traject was om de deelnemers door te laten stromen naar de sportaanbieders voor structureel sportaanbod.
 
Voor de maandaglessen heeft sportaanbieder ‘Gelders Sportplezier’ de lessen verzorgd aan 20 deelnemers. Van de 20 deelnemers zijn er 10 deelnemers die na deze 12 weken daadwerkelijk lid zijn geworden bij Gelders Sportplezier.
Voor de donderdaglessen heeft sportaanbieder Marc Ploegmakers van Driel Bootcamp de lessen verzorgd. Van de 45 deelnemers blijven er 32 structureel sporten en zijn lid geworden bij deze sportaanbieder.

Loesan Bottema, buurtsportcoach.
 

Oproep: Op zaterdag 17 november voeren we in sporthal De Helster de hele dag fittesten uit voor de doelgroep 60-65 jaar uit Elst. Wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om ons deze dag (of een dagdeel) te assisteren bij het begeleiden van een test of het uitvoeren van huishoudelijke taken. Informatie en/of aanmelden bij Loesan, e-mail; loesan.bottema@fortewelzijn.nl of telefoon; 06-57195618.
.

 

Cursus Fotobewerking

 

U, als enthousiast “digitaal” fotograaf, maakt vast ook foto’s waarvan u zegt dat er wat aan te verbeteren valt. Een uitsnede zou mooier zijn, de horizon staat scheef of het evenwicht schaduw en licht kan beter. Het is zo maar een greep uit de wensen.

Bent u dan uiteindelijk tevreden, stopt u de foto’s dan in een digitale map op uw PC, laptop of USB stick? Waarschijnlijk niet. Wat is er mooier om de foto’s te laten zien in een diapresentatie, een serie afdrukken of om de foto’s te gebruiken in documenten zoals brieven, folders en dergelijke. Misschien wilt u zelfs wel een eigen fotosite.

 

De cursus is opgebouwd uit drie lesblokken, te weten;

  1. Foto's overzetten van camera op computer.
  2. Foto's bewerken.
  3. Presenteren.

De cursus wordt gehouden in Sociaal Centrum De wieken in Elst. Hij start medio oktober en bevat zes lessen van twee uur. De prijs (ca €45,-) is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Meer informatie en aanmelden via computer.fortefit@fortewelzijn.nl

 

Voor informatie over al onze computer-, laptop-, tablet- en smartphonecursussen kunt u ook terecht op de inloopmiddag in Sociaal Centrum De Wieken aan de Prinses Irenestraat in Elst. Deze wordt gehouden op 25 september tussen 13.00 en 16.00 uur. De docenten zijn u graag van dienst en u kunt zich daar ook aanmelden.

 


De Schrijfkring krijgt een vervolg!

 

Vorig jaar is in de bibliotheek van Elst een door Forte Fit georganiseerde Schrijfkring gestart. Naar aanleiding van de reacties is besloten om het komende seizoen te proberen om met twee groepen te starten: een beginnersgroep (voor hen die weinig of geen ervaring hebben) en een begonnersgroep (voor hen die al wel enige ervaring hebben, maar met name op zoek zijn naar nieuwe inspiratie).

Schrijven is leuk en iedereen kan het! Je moet alleen op de juiste wijze uitgedaagd worden. En dat is waar wij voor staan: het geven van leuke opdrachten die vanzelf leiden tot de wens om daar als deelnemer wat mee te gaan doen. Het is beslist geen cursus waarbij je gewezen wordt op taal en/of stijlfouten. Die bestaan bij ons niet! Het gaat om de intentie van wat is opgeschreven en wat het bij jezelf en anderen oproept. Dus het is een misverstand als je denkt dat het toepassen van de taalregels het belangrijkste is!
De Schrijfkring maakt gebruik van een eigen website. Naast informatie voor deelnemers en geïnteresseerden, zijn ook de opdrachten waaraan gewerkt is en de daaruit voortgevloeide teksten, beschikbaar.

Aanmelden via de website www.fortefit.nl of e-mail cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl

Planning seizoen 2018-2019

 

Begonnersgroep 
Enige ervaring 
Start: 21-09-2018 
Aantal: 16 ochtenden 
Laatste: 07-06-2019  
Tijden: 09.45 – 12.15 
Prijs: € 64,- 
 

 

Beginnersgroep
Geen of weinig ervaring
Start: 28-09-2018
Aantal: 16 ochtenden
Laatste: 14-06-2019
Tijden: 09.45 – 12.15
Prijs: € 64,-

 

Ook komend seizoen "Hersenyoga"

 

Ouderdom komt met gebreken is een veel gehoorde uitspraak. Maar ouderen zijn zelf verantwoordelijk of ze dat passief accepteren of er actief iets tegen gaan doen. De dit jaar gestarte cursus , onder leiding van de ervaren yoga docente Hanske Brouwer, kan U hiermee op weg helpen. 

De cursus gaat uit van het principe dat de geest gezond(er) wordt, als je lichaam en hersenen gelijktijdig en met regelmaat traint. In deze combinatie zorgt het voor een positief effect op langere termijn. Bij elke sessie worden eerst lichaam en hersenen via ontspanningsoefeningen losgemaakt. Daarna wordt,  via  opdrachten  in spelvorm, gewerkt aan de relatie tussen geheugen en bewegen (grotendeels  met stoeloefeningen). Effecten die deze cursus wil (helpen) bereiken, zijn het verbeteren van het geheugen, het reactievermogen en het probleem oplossend vermogen.

De lessen zijn op woensdagen van 14.00 tot 15.15 uur in Sociaal Centrum De Wieken in Elst. Deelname kost € 95,- voor 19 lessen.
Is uw belangstelling gewekt? Meldt u dan vóór 1 augustus aan bij Nelleke Beckering, Telefoon 0481-840708, e-mail bewegen.fortefit@fortewelzijn.nl of via onze website www.fortefit.nl
 

 

Optreden Dick van Altena voor Forte Fit

 

Dick staat bekend als hét gezicht en vooral hét geluid van de legendarische country band (The) Major Dundee (Band). Dick beperkt zich niet alleen tot het Nederlands- en Engelstalige repertoire, eind 2002 ziet namelijk het prachtige Moan bove de Betuwe  het levenslicht. Dick schrijft en zingt voor het eerst liedjes over ‘zijn’ Betuwe en de mensen die er wonen, in zijn eigen streektaal, het Overbetuws.

Optreden, woensdag 4 juli van 20 tot 22 uur in Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34 in Elst
Entree € 5,- per persoon, te betalen aan de zaal. Voor 27 juni aanmelden bij Jan Zwier: e-mail: jan.zwier@chello.nl of telefoon:
06 - 800 95 122