NIEUWS

 

LAATST UITGEGEVEN NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief nummer 9 is in augustus 2019 verschenen.

De volgende nieuwsbrief (nummer 10) staat gepland voor november 2019.

Deadline voor het inleveren van kopij is de eerste week van november (jan.zwier@chello.nl).

 

Download
Nieuwsbrief Forte Fit nummer 9
Dit is de laatst verschenen Nieuwsbrief. Een nieuwe komt medio november uit.
Nieuwsbrief Forte Fit - augustus 2019 -
Microsoft Word document 3.5 MB

INLOOPMIDDAG DIGITAAL ACTIEF

Woensdag 18 september van 13.30 tot 16.00 kan iedereen binnenlopen die belangstelling heeft voor de computer-, tablet- en smartphonecursussen in het najaar van 2019.

Waar? De Wieken, Prinses Irenestraat 49, Elst