Over ons

Postionering Forte Fit

Forte Fit is een vrijwilligersorganisatie en is onderdeel van de Stichting Forte Welzijn
(Forte Welzijn is ontstaan uit de welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Groesbeek en
Stuw Welzijn Overbetuwe).
 Forte Welzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

Vrijwilligersorganisatie

De organisatie valt of staat met vrijwilligers die zich willen inzetten. Forte Fit prijst zich gelukkig met meer dan 35 vrijwilligers, die taken verrichten in het bestuur en de werkgroepen en contactpersonen zijn van activiteitengroepen. In het bestuur zijn de werkgroepen vertegenwoordigd, die de verschillende activiteiten organiseren. Forte Fit wordt administratief ondersteund door Forte Welzijn.
 

Visie en Missie

Forte Fit biedt een activiteitenpakket dat 55-plussers zolang mogelijk actief, fit en bij de tijd houdt. Specifiek wordt aandacht gegeven aan kwetsbare burgers. De organisatie van Forte Fit wordt geheel gevormd door vrijwilligers en bestaat uit enthousiaste mensen die hun taken aankunnen en hieraan plezier beleven.

 

Forte Fit streeft naar nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties die het welzijn van ouderen in de gemeente Overbetuwe bevorderen. De behoeften en vragen van 55-plussers staan centraal en zijn hoge mate bepalend voor het aanbod van activiteiten. Wij werken kleinschalig en dicht bij mensen. De verhouding prijs – kwaliteit is optimaal en transparant.

 

Activiteiten en (externe) contacten

De vele activiteiten die Forte Fit thans aanbiedt zullen in beginsel worden gecontinueerd. Er zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en behoeften en vragen. Denk bijvoorbeeld aan het doorlopend in ontwikkeling zijnde gebruik van computer apparatuur. Forte Fit zoekt steeds naar methoden, waarmee behoeften en vragen van 55-plussers kunnen worden herkend.

 

Vooral in een tijd dat er veel verandert op het gebied van zorg en welzijn is het van belang een herkenbare en functionele positie in te nemen. Partners hierbij zijn of kunnen worden: de 3 gebiedsteams van Forte Welzijn de 8 Sociale Kernteams in de Overbetuwe.

 

Inmiddels zijn ook goede contacten gelegd met de gemeente Overbetuwe (zowel bestuurlijk als ambtelijk), de Gelderse Sport Federatie, KBO, Bibliotheek Gelderland Zuid en diverse zorginstellingen. Deze contacten zullen verder worden geïntensiveerd en uitgebreid.

Download
Huishoudelijk regelement.pdf
Adobe Acrobat document 93.9 KB