Over ons

Postionering Forte Fit

Forte Fit is een vrijwilligersorganisatie en is onderdeel van de Stichting Forte Welzijn
(Forte Welzijn is ontstaan uit de welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Groesbeek en
Stuw Welzijn Overbetuwe).
 Forte Fit is, net als Forte Welzijn, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Vrijwilligersorganisatie

De organisatie valt of staat met vrijwilligers die zich willen inzetten. Forte Fit prijst zich gelukkig met ongeveer 20 vrijwilligers, die taken verrichten in het bestuur en de werkgroepen. In het bestuur zijn de werkgroepen vertegenwoordigd, die de verschillende activiteiten organiseren. Forte Fit wordt financieel-administratief ondersteund door Forte Welzijn. 

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Ignace Jansen

Secretaris: Lilian Gelten

Penningmeester: Eric v.d. Aa

Vert. PR en Communicatie: Truus Heijligers

Vert. Sport en Bewegen: Annelies Roelofs

Vert. Digitaal Actief: Peter van Breemen

Vert. Cultuur en Educatie: Theo van Bladel
 

Visie en Missie

Forte Fit wil senioren in de gemeente Overbetuwe in de gelegenheid stellen om actief, fit en bij de tijd te blijven, door op een laagdrempelige manier, hoogwaardige en/of plezierige activiteiten aan te bieden die voldoen aan deze behoefte.

 

Het deelnemen aan deze activiteiten impliceert het leggen van sociale contacten. Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk voor senioren. Forte Fit onderneemt initiatieven voor de ontwikkeling van diverse activiteiten maar kan ook initiatieven van andere partijen ondersteunen. Deze ondersteuning wordt in principe niet gegeven aan commerciële partijen.

 

Bij dit alles wordt specifiek aandacht gegeven aan kwetsbare burgers. 

 

Activiteiten en (externe) contacten

Bij het werk van Forte Fit zijn veel partijen betrokken. De belangrijkste partijen zijn: Forte Welzijn, senioren, de gemeente, de KBO, de bibliotheek en partijen uit het werkveld van de zorg, zoals de Sociale Kernteams. Sommige partijen zijn cruciaal voor de continuïteit en de kwaliteit van het werk van Forte Fit.

 

Met name Forte Welzijn is een belangrijke partij voor Forte Fit. Forte Welzijn staat garant voor de financiële verplichtingen van Forte Fit. Organisatiekosten en aanloopkosten e.d. zijn altijd gedekt. Andersom vloeien eventuele baten ook in de kas van Forte Welzijn. Verder geeft Forte Welzijn in beperkte mate personele ondersteuning en voert zij de financiële en de deelnemers-administratie. De naam Forte Welzijn opent ook voor Forte Fit deuren en geeft extra naamsbekendheid.

 

Forte Welzijn geeft ook een juridische basis aan Forte Fit. Forte Fit is namelijk geen bedrijf, geen BV of NV, geen stichting noch een vereniging, maar slechts een organisatie van vrijwilligers zonder rechtspersoonlijkheid. Overeenkomsten op naam van Forte Fit worden feitelijk door de stichting Forte Welzijn gesloten. Forte Welzijn vervult tevens een stimulerende en motiverende rol.

 

Download
Huishoudelijk reglement 2023.pdf
Adobe Acrobat document 32.0 KB