Collega's gevraagd 

Meer dan twintig vrijwilligers houden zich met veel enthousiasme bezig met werkzaamheden voor Forte Fit. Sommigen in het bestuur, anderen in werkgroepen of als vrijwillig docent. De vrijwilligers komen uit alle dorpen van onze gemeente. Door natuurlijk verloop vallen er natuurlijk regelmatig plaatsen vrij. Ook nu zijn er weer enkele vacatures, waaronder twee in de werkgroep Sport & Bewegen (zie info hieronder) en een bij de werkgroep Communicatie

 

Meldt u aan als vrijwilliger. U legt er leuke nieuwe contacten mee, kunt er al uw creativiteit in kwijt en doet uitstekend werk voor de senioren in de Overbetuwe. Meer weten? Stuur een e-mail naar info.fortefit@fortewelzijn.nl

 

Vacature bij sport & bewegen

Vind u het belangrijk dat ouderen fit blijven door bewegen, dan is dit misschien iets voor u:

Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe werkgroepleden “Sport en Bewegen”.

Mensen die het leuk vinden om de bestaande activiteiten goed te organiseren,  te verbeteren en te vernieuwen.

Van u wordt verwacht dat u affiniteit heeft met Bewegen en enige basiskennis heeft van computers.

U onderhoudt gezamenlijk het contact met deelnemers, docenten en bestuur.

Er ruimte voor nieuwe activiteiten, waarbij u een initiërende rol kunt vervullen.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand uit de leeftijdsgroep 60+, die dit voor langere tijd wil gaan doen.

Interesse? Mail dan naar secr.fortefit@fortewelzijn.nl